Forside   Profil    IT sikkerhed    Søgemaskineoptimering    Reference    Ressourcer

 

Midlertidige links: Ekspertise og vidensbank

Web sikre farver 

Web sikre farver, er de farver som beskrives af html standarden og som alle web browsere kan vise, undtaget herfra de rene text browsere selvfølgelig. Det kan sagtens lade sig gøre at selv kode farver via RGB koderne, der kan læses under hver farves navn, men man risikerer at der er en browser, der ikke kan vise dem ordentlig, men vælger den web sikre farve der ligger tættest på.

Med nutidens skærme og den opløsning de køre i dag er problemet ikke så stort. Vi har dog valgt at bibeholde tabellen alligevel

aliceblue
(#F0F8FF)
antiquewhite
(#FAEBD7)
aqua
(#00FFFF)
aquamarine
(#7FFFD4)
azure
(#F0FFFF)
beige
(#F5F5DC)
bisque
(#FFE4C4)
black
(#000000)
blanchedalmond
(#FFEBCD)
blue
(#0000FF)
blueviolet
(#8A2BE2)
brown
(#A52A2A)
burlywood
(#DEB887)
cadetblue
(#5F9EA0)
chartreuse
(#7FFF00)
chocolate
(#D2691E)
coral
(#FF7F50)
cornflower
(#6495ED)
cornsilk
(#FFF8DC)
crimson
(#DC143C)
cyan
(#00FFFF)
darkblue
(#00008B)
darkcyan
(#008B8B)
darkgoldenrod
(#B8860B)
darkgray
(#A9A9A9)
darkgreen
(#006400)
darkkhaki
(#BDB76B)
darkmagenta
(#8B008B)
darkolivegreen
(#556B2F)
darkorange
(#FF8C00)
darkorchid
(#9932CC)
darkred
(#8B0000)
darksalmon
(#E9967A)
darkseagreen
(#8FBC8B)
darkslateblue
(#483D8B)
darkslategray
(#2F4F4F)
darkturquoise
(#00CED1)
darkviolet
(#9400D3)
deeppink
(#FF1493)
deepskyblue
(#00BFFF)
dimgray
(#696969)
dodgerblue
(#1E90FF)
firebrick
(#B22222)
floralwhite
(#FFFAF0)
forestgreen
(#228B22)
fuchsia
(#FF00FF)
gainsboro
(#DCDCDC)
ghostwhite
(#F8F8FF)
gold
(#FFD700)
goldenrod
(#DAA520)
gray
(#808080)
green
(#008000)
greenyellow
(#ADFF2F)
honeydew
(#F0FFF0)
hotpink
(#FF69B4)
indianred
(#CD5C5C)
indigo
(#4B0082)
ivory
(#FFFFF0)
khaki
(#F0E68C)
lavender
(#E6E6FA)
lavenderblush
(#FFF0F5)
lawngreen
(#7CFC00)
lemonchiffon
(#FFFACD)
lightblue
(#ADD8E6)
lightcoral
(#F08080)
lightcyan
(#E0FFFF)
lightgoldenrodyellow
(#FAFAD2)
lightgreen
(#90EE90)
lightgray
(#D3D3D3)
lightpink
(#FFB6C1)
lightsalmon
(#FFA07A)
lightseagreen
(#20B2AA)
lightskyblue
(#87CEFA)
lightslategray
(#778899)
lightsteelblue
(#B0C4DE)
lightyellow
(#FFFFE0)
lime
(#00FF00)
limegreen
(#32CD32)
linen
(#FAF0E6)
magenta
(#FF00FF)
maroon
(#800000)
mediumaquamarine
(#66CDAA)
mediumblue
(#0000CD)
mediumorchid
(#BA55D3)
mediumpurple
(#9370DB)
mediumseagreen
(#3CB371)
mediumslateblue
(#7B68EE)
mediumspringgreen
(#00FA9A)
mediumturquoise
(#48D1CC)
mediumvioletred
(#C71585)
midnightblue
(#191970)
mintcream
(#F5FFFA)
mistyrose
(#FFE4E1)
moccasin
(#FFE4B5)
navajowhite
(#FFDEAD)
navy
(#000080)
oldlace
(#FDF5E6)
olive
(#808000)
olivedrab
(#6B8E23)
orange
(#FFA500)
orangered
(#FF4500)
orchid
(#DA70D6)
palegoldenrod
(#EEE8AA)
palegreen
(#98FB98)
paleturquoise
(#AFEEEE)
palevioletred
(#DB7093)
papayawhip
(#FFEFD5)
peachpuff
(#FFDAB9)
peru
(#CD853F)
pink
(#FFC0CB)
plum
(#DDA0DD)
powderblue
(#B0E0E6)
purple
(#800080)
red
(#FF0000)
rosybrown
(#BC8F8F)
royalblue
(#4169E1)
saddlebrown
(#8B4513)
salmon
(#FA8072)
sandybrown
(#F4A460)
seagreen
(#2E8B57)
seashell
(#FFF5EE)
sienna
(#A0522D)
silver
(#C0C0C0)
skyblue
(#87CEEB)
slateblue
(#6A5ACD)
slategray
(#708090)
snow
(#FFFAFA)
springgreen
(#00FF7F)
steelblue
(#4682B4)
tan
(#D2B48C)
teal
(#008080)
thistle
(#D8BFD8)
tomato
(#FF6347)
turquoise
(#40E0D0)
violet
(#EE82EE)
wheat
(#F5DEB3)
white
(#FFFFFF)
whitesmoke
(#F5F5F5)
yellow
(#FFFF00)
yellowgreen
(#9ACD32)

Læs også disse serier

Søgemaskineoptimering
Søgemaskinepositionering
Webpromotion
IT sikkerhed


Kontakt Os

Bufferzone.DK
C.F:Richsvej 90
2000 Frederiksberg
Denmark

e-mail
info@bufferzone.dkZones

- GraficZone
- ScriptZone
- LinkZone
- BannerZoneFocusZones

- webpromotion
-
søgemaskineoptimering
-
søgemaskinepositionering
- IT sikkerhed

- SEO
- Hacking

Copyright 2006 BufferZone.dk. All Rights Reserved.
Legal Stuff, BufferZone dedication, Testimonials, Privacy Policy. 
Web sikre farver Web sikre farver Web sikre farver Web sikre farver Web sikre farver