Forside   Profil    IT sikkerhed    Søgemaskineoptimering    Reference    Ressourcer

 

Midlertidige links: Ekspertise og vidensbank

Bufferzone

Ekspertise

Bufferzones grundlag og fundament tager sit udgangspunk i det danske forsvare og de fleste personer i kredsen enten har har en fortid fra forsvaret eller er der stadig. Dette sætter også sine tydelige spor i de ekspertise og kompetence områder der findes i bufferzone.dk. Se her lidt mere detaljeret om hvad vi indeholder.

IT sikkerhed.

De IT sikkerhedsmæssige kompetencer har fundament i forsvarets måde at gøre tingene på og i den trussel og de krav forsvaret står overfor. Når det så er sagt, er kompetencerne også dybt forankret i civile standarder og certificeringer og langt størsteparten af uddannelserne er civile uddannelser. Vores kompetencer ligger inden for: 

 • Drift-, etablering og sikring af netværk

 • Perimetersikkerhed, firewall analyse og VPN

 • Intrusion Detection og Intrusion Prevention

 • Computer Forensics og Incident Response

 • Penetrations tests og Hacker teknikker

 • Fysisk sikkerhed og Trådløs sikkerhed

 • System hardening og Bruger Awareness

Søgemaskineoptimering

Søgemaskineoptimeringskompetencerne tager deres udgangspunkt i forsvarets behov for at kunne rekrutterer elever til Officers Uddannelserne og startede allerede omkring 1995. Efterfølgende er områder udviklet på det civile område, da konkurrencen på markedet for netop officers uddannelser dog er til at overse- Vores kompetencer ligger inden for:

 • Målgruppe- og Internet Markedsanalyse

 • Søgeords-, optimerings- og strukturanalyse

 • praktisk søgemaskineoptimering og rådgivning

 • Søgemaskinepositionering, planlægning og rådgivning

 • Google Adwords, Google Adsense og andre PPC programmer

Ledelse

Ledelse er selve essensen af det der foregår på forsvarets officersskoler, og derfor falder dette område helt naturligt inden for vores kompetenceområde. I forsvaret gøres tingene lidt anderledes end udenfor. Her udvælges lederne fra starten på baggrund af deres personlige egenskaber, gives de nødvendige værktøjer og udvikles så over tid, hvor der også sker en videre udvælgelse og raffinering. En officer med 20 års tjeneste står således ofte med 20 års ledelseserfaring. Glem Oberst Hackel, han har været død i mere end 100 år. De ledelsesmæssige kompetencer ligger inden for:

 • Forandringsledelse og Coaching

 • Ledelse i ekstreme situationer og konflikthåndtering

 • Ledelsespsykologi og krisehjælp

 • Projektledelse, kvalitetskontrol og opfølgning.

Herudover har vi naturligvis en masse andre kompetencer som er svære at grupperer.

Læs også disse serier

Søgemaskineoptimering
Søgemaskinepositionering
Søgemaskinemarkedsføring
Webpromotion
IT sikkerhed
Google

Hacking
SEO - Blackhat Teckniques


Kontakt Os

Bufferzone.DK
C.F:Richsvej 90
2000 Frederiksberg
Denmark

e-mail
info@bufferzone.dkZones

- GraficZone
- ScriptZone
- LinkZone
- BannerZoneFocusZones

- webpromotion
-
søgemaskineoptimering
-
søgemaskinepositionering
- IT sikkerhed

- SEO
- Hacking

Copyright 2006 BufferZone.dk. All Rights Reserved.
Legal Stuff, BufferZone dedication, Testimonials, Privacy Policy. 
Søgemaskineoptimering it sikkerhed og ledelsesmæssige konpetancer og ekspertise Søgemaskineoptimering it sikkerhed og ledelsesmæssige konpetancer og ekspertise Søgemaskineoptimering it sikkerhed og ledelsesmæssige konpetancer og ekspertise Søgemaskineoptimering it sikkerhed og ledelsesmæssige konpetancer og ekspertise Søgemaskineoptimering it sikkerhed og ledelsesmæssige konpetancer og ekspertise