Forside   Profil    IT sikkerhed    Søgemaskineoptimering    Reference    Ressourcer

 

Midlertidige links: Ekspertise og vidensbank

IT sikkerhed

IT sikkerhed er et område som flere og flere virksomheder får øje på som et missions kritisk område. Senest har sagen om Jyllands Postens trykning af tegninger af profeten Muhammed med alt ønskelig tydelighed vist at områder bør prioriteres når man operere i et informations samfund og

IT sikkerhed kan være et meget let virke som et meget uoverskueligt og højteknologisk emne, men det kan også betragtes noget mere enkelt og overskueligt. IT sikkerhed handler, nor man skal anskue det enkelt om tre ting, Fortrolighed (confidentiality), tilgængelighed (availability) og integritet (integrity)

Hvad enten vi taler angreb fra hackere, naturkatastrofer eller virksomhedens egne med-arbejdere der, bevidst eller ubevidst, laver "uhensigtsmæssige" ting. så handler IT sikkerhed helt grundlæggende om at sikre at data er tilstede for dem der har lov til at bruge det og kun dem samt at denne data ikke bevidst eller ubevidst kan ændres uautoriseret.

IT sikkerhed kan også angribes ud fra andre præmisser. F.eks. kan man starte med at kikke på den fysiske IT sikkerhed. Hvem har fysisk adgang til klienter og servere, hvem har fysisk adgang til net-kabler og stik, hvilke drev og PC-stik (f.eks. USB og COM) er der adgang til hvor, hvilke netværksstik er der adgang til hvor og så videre. Herefter kan man kikke på den virtuelle sikkerhed. Hvem (hvilke konti) har adgang til den lokale klient og server og hvad kan disse konti, Hvilke konti har remote (i en eller anden form) adgang til ressourcer og så videre og så videre.

Trådløs IT sikkerhed er også et væsentligt emne i dag, hvor flere og flere anvender disse fleksible trådløse net. IT sikkerheden her er en udfordring idet det er umuligt at kontrollerer den "fysiske" adgang til et trådløst net, da det jo er trådløst. Trådløs IT sikkerhed har mange elementer, kryptering af forbindelserne, SSID broadcast, MAC adresse filtrering men også mere håndfaste ting som styr på signalets udstrækning og fysisk placering af udstyr kan have drastisk effekt på sikkerheden i nettet

IT sikkerhed i en web-ramme har, efter Muhammed sagen, megen fokus. Flere og flere virksomheder bruger Internettet som deres primære kommunikations kanal i deres kontakt til kunder og samarbejdspartnere og web applikationernes funktionalitet bliver mere og mere avancerede. Når en virksomhed på denne måde placerer dele af deres forretningskritiske funktionaliteten ude i "offentligt rum", så er man nødt til at tænke på sikkerheden.

I løbet af de seneste par år har der været en lind strøm af sager hvor virksomheders IT sikkerhed ikke har været god nok, at en del af disse sager også er blevet håndteres uprofessionelt i forhold til offentligheden hjælper ikke på billedet. Harald Nyborg sagen, Den Danske Banks nedbrud, DSB's online billet salg er blot nogle af de store sager der har været fremme. Disse virksomheders manglende styr på IT sikkerheden har haft både økonomiske, personlige og anseelsesmæssige omkostninger. 

Læs mere om IT sikkerhed her:

IT sikkerhed - Sådan sikre du din PC
IT sikkerhed - Sikkerhed i dybden
IT sikkerhed - Eksempel på Instruks for anvendelse af Internettet. Sikkerhedspolitik
IT sikkerhed - Baselining forudsætningen for meget

IT sikkerhed - Gode råd om valg af passwords
IT sikkerhed - Fysisk Sikkerhed
IT sikkerhed - IT sikkerhedscertificeringer

IT sikkerhed - IT sikkerhedsuddannelse
IT sikkerhed - Firewall regler
IT sikkerhed - Firewall typer

IT sikkerhed - Sårbarhedsanalyse
IT sikkerhed med VMWare
IT sikkerhed - Netværksudstyr forklaret
IT sikkerhed - Pressehåndtering
IT sikkerhed - Formindsk din silhuet

Læs mere om Trådløs IT sikkerhed her:

IT sikkerhed - Trådløs sikkerhed
IT sikkerhed - Brug Trådløse Hotspots sikkert

Læs mere om Computer Forensics her

Computer Forensics - Den Grundlæggende del

Læs mere om Windows Registreringsdatabase her

Grundlæggende Windows Registreringsdatabase
Arbejd med Windows Registreringsdatabase
Hacking af Windows Registreringsdatabase

Læs også disse serier

Søgemaskineoptimering
Søgemaskinepositionering
Søgemaskinemarkedsføring
Webpromotion
IT sikkerhed

Hacking
Google
SEO Blackhat Techniques

IT sikkerhed er en af bufferzone.dk ekspertområder, men flere af de mest anerkendte IT sikkerheds certificeringer in house, kan vi håndterer de fleste sikkerhedsproblemer og rådgive inden for alle væsentlige områder. Vi har 10 års erfaring inden for branchen og har opereret i højrisikomiljøer.


Kontakt Os

Bufferzone.DK
C.F:Richsvej 90
2000 Frederiksberg
Denmark

e-mail
info@bufferzone.dkZones

- GraficZone
- ScriptZone
- LinkZone
- BannerZoneFocusZones

- webpromotion
-
søgemaskineoptimering
-
søgemaskinepositionering
Søgemaskinemarkedsføring

-SEO
- Hacking
-Google

Copyright 2006 BufferZone.dk. All Rights Reserved.
Legal Stuff, BufferZone dedication, Testimonials, Privacy Policy. 
it sikkerhed it sikkerhed it sikkerhed it sikkerhed it sikkerhed