Forside   Profil    IT sikkerhed    Søgemaskineoptimering    Reference    Ressourcer

 

Midlertidige links: Ekspertise og vidensbank

Grundlæggende Windows registreringsdatabase
(forsigtighed tilrådes)

Microsoft Windows registreringsdatabase har altid befundet sig lidt i limbo. På den ene side ved de fleste godt at registreringsdatabasen indeholder ALLE settings i Windows operativsystemer, hvorfor kontrol med denne giver ultimativ kontrol med et Windows operativsystem. På den anden side ved de fleste også at registreringsdatabasen er kritisk for ALLE settings i Windows operativsystemer, hvorfor man let kan ødelægge et system så grundigt, at reintallation er eneste udvej, hvis man ikke passer på. Dette forhold forstærkes af at registreringsdatabase værktøjerne i Windows er ukarakteristisk lidt brugervenlige, måske med vilje fra Microsofts siden. Denne artikel forsøger at kaste lidt lys over emnet.

Grundlæggende registreringsdatabaseteori.

Windows registreringsdatabase er grundlæggende et hierarkisk opbygget repository af konfigurations data og denne hierarkiske opbygning tillader at alle data kan tilgås og refereres via stier på samme måde som filer på et Windows system. Alt konfigurativ data er i denne sammenhæng kombinationen af et navn og en værdi, der udgør den samlede konfigurations settinge. Det er vigtigt at forstå at alt i et Windows system har forbindelse til registreringsdatabasen, både stationære settings og de handlinger du selv gør i systemet, også under daglig brug og intet kan eksisterer uden for. Hvis man forstiller sig at man kan moniterer aktivitet i registreringsdatabasen, og det kan man faktisk, så vil der være aktivitet i databasen når der er aktivitet på systemet.

Vigtige registreringsdatabase principper.

Computer accounts, user accounts, groups og andre sikkerhedsrelaterede objekter kaldes security principles og hver enkelt af disse har en unik Security Identifier (SID) tilknyttet, Lokale Security Principle SID genereres af Windows Local Security Authority og opbevares i local security database. Domain security principle SID genereres af Domain security Authority og opbavares i AD. En SID kan se således ud s-1-5-21-2861568415-5618632456-4638315952-500 hvor især de sidste cifre er interessante, se herunder:

500        Administrator
501        Guest
512        Domain admins
513        Domain users
514        Domain Guests
515        Domain computers
516        Domain Controllers
519        Enterprice Admins
544        Administrators
545        Users
546        Guests

Der er naturligvis mange flere en de ovennævnte, jo flere brugere og jo større domænet er jo flere SID findes der på systemet 

Ud over SID tildeles Objekter som computers, program komponenter og devices også en Globally unique identifier, i daglig tale en GUID. der er et 16 byte langt hexadecimalt tal. F.eks. kunne papirkurven på din computer have en GUID der ser således ud {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Microsoft har lavet et værktøj, kaldet Guidgen.exe der kan generere GUID's og MS garanterer at alle GUID's vil være unikke, ligegyldigt hvor de genereres, så GUID skal opfattes helt bogstaveligt som unik (bare rolig, jeg forstår heller ikke hvordan dette kan gøres, men accepterer påstanden til jeg kan bevise det modsatte).

Vigtige registreringsdatabase struktur.

Når du kikker i registreringseditoren (regedit.exe), så vil du se at registreringsdatabasens struktur virkelig minder meget om en filstruktur som den f.eks. ser ud i Windows Explorer. Det venstre vindue af registreringseditoren kaldes Key Panes og indeholder registreringsdatabasens strukturelle opbygning, det højre vindue kaldes value panel og indeholder de forskellige nøgler (Key's) værdier.

Når vi i registreringsdatabase sammenhæng taler om nøgler (key's) så kan du opfatte dem som mapper i filsystemer, hvilket er helt i tråd med at de i registreringseditoren er markeret med samme ikon som i Windows eksplorer bruges til mapper. Navngivning og dem måde hvormed man kan oprette mapper i mapper er også helt lige som med filer.

Hver nøgle kan indeholde en eller flere værdier (values) og sammenligningen med filer i en mappe ligger lige til højrebenet hvor værdi navnet er dt samme som filnavnet og værdi typen det samme som fil extension. Value panelet har tre koloner en for navnet, en for typen og en til data, hvor data kan antage værdier fra null til 32.767 bytes langt samt være tomme.

Hvad angår typen, så vil langt den overvejende del af de værdier du kommer ud for have typen.

REG_BINARY. Der indeholder binære værdier.
REG_DWORD. Der indeholder dobbelt ord, typisk bolske ydtryk som ja/nej, Sandt/falsk, 1/0
REG_SZ. Der indeholder tekst af fast længde som f.eks. Microsoft Windows Vista eller
Kim Guldberg.

men der findes masser af andre typer du kan komme ud for, disse er:

REG_DWORD_BIG_ENDIAN, Vil ofte være identisk men i omvent rækkeføle af REG_DWORD, Værdien stores med den mest  betydningsfulde bit først.

REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN, Vil ofte være identisk med REG_DWORD, Værdien stores med den mindst betydningsfulde bit først.

REG_EXPAND_SZ, Tekst af variabel længde, f.eks. miljøvariable der ekspanderes før brug. Et eksempel kunne være Favorites (favoritter i IE)

REG_FULL_RESOURCES_DESCRIPTOR, Ressourcelister til devices eller til drivers

REG_LINK, Links

REG_MULTISZ, binære værdier der indeholder lister af strenge

REG_NONE, indeholder værdier unden defineret type

REG_QWORD, 64 bits versionen af DWORD

REG_QWORD_BIG_ENDIAN, igen en 64 bit version

REG_QWORD_LITTLE_ENDIAN, igen en 64 bit version

REG_RESOURCES_LIST, visning af REG_FULL_RESOURCES_DESCRIPTOR lister uden mulighed for editering

REG_RESOURCES_REQUIREMENTS_LIST, visning af hvilke ressourcer et device har brug for, ingen mulighed for editering.

Registreringsdatabasens opbygning

Rod niveauet i registreringsdatabasen udgøres at fem ROOT KEY's. Disse er

HKEY_USER (HKU)

Denne root key indeholder mindst tre subkeys, nemlig 

 • .DEFAULT der indeholder de per-user settings som windows bruger under opstart før den første bruger er logget på. Her er altså ikke tale om default user profilen
 • SID der indeholder per-user settings og security identifier for console user, der er den bruger der er logget på, bl.a. skrivebords preferencer og kontrol panel opsætning
 • SID:Classes der indeholder per-user class registrations og fil associationer for console user, linket op på dennes Security identifier.

Alle andre subkey's i HKU vil tilhøre sekundære brugere f.eks. bruger Runas funktionaliteten og køre et program med andre credentials.

 

HKEY_CURRENT_USER (HKCU) 

Denne rod key indeholder også per-user settings for den bruger der er logget på og hænger som sådan sammen med HKU\SID. Man finder bl.a. environment varialber, desktop settings, netværks forbindelser, printere og applikations præferencer. De væsentlige subkeys er: 

 • AppEvents der indeholder assiocering mellem handlinger og lyd
 • Console der indeholder data for alle kommandolinie applikationer
 • Controle Panel der indeholder settinges for Accessibility, regional og desktop udseende. Der er naturligvis stor sammenhæng til control panel, men der er settings her der ikke kan tilgås andre steder fra. 
 • Environment der indeholder environment variabler. Standard settinges for disse variabler findes i brugerens profil
 • Identities indeholder en subkey for hver outlook Espress brugerprofil. Denne bruges dog sjældent da de fleste nødvendige oplysninger findes i brugerens (Windows) profil.
 • Keyboard layout siger sig selv
 • Network der indeholder informationer om mappede drev
 • Printers der indeholder brugerens printer præferencer
 • Software der indeholder per-user settings for applikationer
 • Volitile Environment der indeholder environment variabler der defineres ved logon.

Alle andre subkeys er enten rester af ting der er nødvendige for bagudkompartabillitet eller andre uinteressante ting, f.eks. findes her UNICODE Program Group, SessionInformation og Windows 3.1 Migration Status. 

HKEY_LOCAL _MACHINE (HKL)

Denne rod key indeholder per-computer settings der har med computer konfiguration at gøre og som således vil have betydning for alle brugere der er logget på denne maskine. Disse settings er alt fra device driver konfiguration til Windows settings. Vi finder følgende subkey's 

 • Hardware der indeholder data om den hardware Windows opdager når den starter op.
 • SAM der indeholder Windows lokale security database kaldet the Security account Manager (SAM) som igen indeholder lokale users og groups. Denne key vil oftest være skjult for alle, selv lokale administrator, der dog vil kunne komme til at se den via HKLM\SECURITY\SAM (se lige herunder) ved at tage ejerskab over denne.
 • Security der indeholder de security settings  der findes i ovennævnte subkey (SAM)
 • Software Der indeholder per-computer applikations settings for alt software, herunder også Windows. Standarden tilskriver at strukturen er HKLM\SOFTWARE\Vendor\Program\Version
 • System Der indeholder forskellige control sets der igen indeholder device drivers og services konfiguration.

HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR)

Denne rod key indeholder dels fil assiociationer til forskellige programmer, hvilket program åbner, printer og editerer hvilke fil typer, og dels classe registreringer for Domponent Object Model (DOM) objekter. I denne key kan man bl.a. styre den måde operativsystemer opfører sig på.

Efter Windows 2000 er denne key blevet mere avanceret således at du ni bl.a. er muligt at have per-computer OG per-user fil associationer således at forskellige brugere på samme computer kan have ens fil typer associeret til forskellige programmer. 

HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC)

Denne rod key indeholder links til konfigurations data for tilstedeværende hardware profil

Registreringsdatabase HIVE struktur

Når man kikker på registreringsdatabasen med registreringsdatabaseeditoren, så præsenteres denne i sin logiske struktur. Den fysiske struktur på disken er dog meget mere kompliceret. Denne vil jeg forsøge at beskrive her. 

Fysisk organiserer Windows registreringsdatabasen i noget der kaldes HIVES der beskrives som registry branches der gemmes enkeltvis i hver sin binære fil, kaldet en HIVE file. For hver HIVE file laver Windows en støtte struktur bestående af en backup kopi, der muliggør dynamisk reparation af alle HIVE filer under installation eller boot processen hvis noget skulle gå katastrofalt galt. 

Disse HIVES findes kun i to af Root Keys, nemlig HKLM og HKU, alle de hvies du finder i de andre root key's er bare links til de to førstnævnte. HIVES til HKU findes i praksis i brugerens profilmappe (skjult selvfølgelig), mens alle de andre HIVESer gemt i %SystemRoot%\System32\config. Selve HIVE filerne har ingen extension, men støtte filerne har, disse kan ses herunder 

 • .alt der er en Windows 2000 specifik backup støttefil
 • .log der indeholder transaktions loggen til en HIVE
 • .sav der indeholder kopien af HIVE filen. Den skabes i slutningen af text-mode fasen af Windows setup program.

 

Læs mere om IT sikkerhed her:

IT sikkerhed - Sådan sikre du din PC
IT sikkerhed - Sikkerhed i dybden
IT sikkerhed - Eksempel på Instruks for anvendelse af Internettet. Sikkerhedspolitik
IT sikkerhed - Baselining forudsætningen for meget

IT sikkerhed - Gode råd om valg af passwords
IT sikkerhed - Fysisk Sikkerhed
IT sikkerhed - IT sikkerhedscertificeringer

IT sikkerhed - Firewall regler
IT sikkerhed - Firewall typer

IT sikkerhed - Sårbarhedsanalyse
IT sikkerhed med VMWare
IT sikkerhed - Netværksudstyr forklaret
IT sikkerhed - Pressehåndtering

Læs mere om Trådløs IT sikkerhed her:

IT sikkerhed - Trådløs sikkerhed
IT sikkerhed - Brug Trådløse Hotspots sikkert

Læs mere om Computer Forensics her

Computer Forensics - Den Grundlæggende del

Læs mere om Windows Registreringsdatabase her

Grundlæggende Windows Registreringsdatabase
Arbejd med Windows Registreringsdatabase
Hacking af Windows Registreringsdatabase

Læs også disse serier

Søgemaskineoptimering
Søgemaskinepositionering
Søgemaskinemarkedsføring
Webpromotion
IT sikkerhed

Hacking
Google
SEO Blackhat Techniques


Kontakt Os

Bufferzone.DK
C.F:Richsvej 90
2000 Frederiksberg
Denmark

e-mail
info@bufferzone.dkZones

- GraficZone
- ScriptZone
- LinkZone
- BannerZoneFocusZones

- webpromotion
-
søgemaskineoptimering
-
søgemaskinepositionering
- IT sikkerhed

- SEO
- Hacking

Copyright 2006 BufferZone.dk. All Rights Reserved.
Legal Stuff, BufferZone dedication, Testimonials, Privacy Policy. 
Grundlæggende Windows Registreringsdatabase Grundlæggende Windows Registreringsdatabase Grundlæggende Windows Registreringsdatabase Grundlæggende Windows Registreringsdatabase Grundlæggende Windows Registreringsdatabase