Forside   Profil    IT sikkerhed    Søgemaskineoptimering    Reference    Ressourcer

 

Midlertidige links: Ekspertise og vidensbank

BufferZone

Sikker opsætning af IIS

Om man skal vælge at anvende Windows NT/2000 med en Microsoft Internet Information Server oven på eller eller en Linux server med en Apache server installeret, er bestemt en interessant diskussion, der også kører i forskellige fora på nettet. En ting er dog helt sikkert, ingen af kombinationerne er sikre, hvis de er sat op forkert eller ikke konfigureret rigtigt. Nedenstående artikel forsøger at give nogle bud på hvad man som minimum bør gøre for at sikrer sin Microsoft Internet Information server

Trin 1: Den Grundlæggende NT installation

For det første bør serveren sættes op som en stand alone server placeret i sin sin egen workgroup. på denne måde undgår man at personer der får adgang til serveren også får adgang til det domæne man ønsker at sikrer. For det andet bør serveren kun anvendes som webserver og kun have de mest nødvendige services kørende. undgå optional services og vær meget kritisk med tredieparts add-ons.

Trin 2: Backup og Emergency Repair Disk kan rede meget arbejde

Da fin tuning af opsætningen kræver justering af user rights og permissions samt editering af Windows NT Registry, bør man have styr på både backup og up-to-date Emergency Repair Disk (ERD). Husk på at fejlhåndtering af Registry kan medfører at serveren ikke en gang kan bootes. Husk at opdatere både backup og ERD efterhånden som konfigurationen skrider frem.

Trin 3: Installer seneste Service Pack(SP) og relevante Hotfixes

Alle systemer har bugs og fejl og nogle af disse bugs og fejl har stor betydning for systemets sikkerhed. Faktisk er der sådan at de fleste hacker indbrud sker ved brug af gammelkendte fejl. SP og Hotfixes indeholder normalt rettelser af fejl, de fjerner bugs eller/og de forbedre funktionaliteten. Enhver sikkerhedsansvarlig bør følge med i Microsofts udgivelser af SP og Hotfixes, selvom man ikke kan regne med at Microsoft altid fortæller den fulde og hele sandhed om hvad disse SP egentlig indeholder og retter.

Enkelte administratorer siger i spøg, at enhver SP nok retter fejl, men samtidig skaber nogle nye. Desværre har de nogle gange ret, man bør derfor ikke installere en SP samme dag som den udkommer, men vente en uges tid og derefter søge i relevante newsgroups, hvor problemer hurtigt vil vise sig. Hvis man vil være helt sikker, installeres SP'en først i en testinstallation, giver det ingen fejl kan man gå videre med "produktions" serveren.

Husk at læse dokumentationen for både SP og Hotfixes nøje, da bl.a. installations rækkefølgen er meget væsentlig, husk også at SP og hotfixes ofte skal geninstalleres efter ændringer eller nyinstalleringer af komponenter. 
Hotfixes kan findes på adressen: ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes 
 

Trin 4: Sæt password længde

Password til alle brugere med administratorrettigheder bør Vælges med omhu, således at de giver maksimal sikkerhed. Læs min artiker "Gode råd om valg af password

Trin 5: Tillad network-only lockout for Administrator accounts

Normally, the Administrator account cannot be locked out if an attacker attempts to guess the password. However, a tool in the Windows NT Resource Kit called PASSPROP supports this option. If you run the following command the Administrator account will be locked out if an attacker attempts a brute force or dictionary attack but the administrator can still logon locally at the server:

passprop /adminlockout 

Trin 6: Sæt System boot tid 0 sekunder.

Start Control Panel vælg System klik Startup/Shutdown og sæt "Show list for" til 0

 

Trin 7: Vis en sikkerhedsrelateret besked før logon

De nedenstående ændringer til registreringsdatabasen vil vise en dialogboks med en sikkerhedsrelateret besked før logon.

 

Hive

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

Key

\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon

Name

LegalNoticeCaption

Type

REG_SZ

Value

Her skrives titlen på denne dialogboks

Hive

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

Key

Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon

Name

LegalNoticeText

Type

REG_SZ

Value

Her skrives teksten i dialogboksen

 

Trin 8: NTFS File rettigheder og Directory Permissions

IIS serveren bør kun indeholde NTFS formaterede drev NTFS. NTFS giver mulighed for at styre rettighederne på file og mappeniveau, og dette er nødvendigt hvis man vil designe et mere sikkert system. Rettighederne skal sættes på alle filer og mapper, de skal sættes systematisk og omhyggeligt og de skal sættes på parent mapperne før de sættes på undermapper. 
Table 1
giver en liste over permissions der bør sættes. /winnt directory. Table 2 giver en liste over  undtagelser til de generelle permissions på /winnt mappen.
Da adskillige missions kritiske filer befinder sig på systempartisionens rootbibliotek, bør de i Table 3 angivne permissions også sættes.

Tabel 1: Standard permissions på \WINNT mappen og undermapper.

/WINNT og alle undermapper

Administrators: Full Control
Creator Owner: Full Control
Everyone: Read
System: Full Control

 Tabel 2: Undtagelserne fra standarten.

WINNT\REPAIR

Administrators: Full Control

\WINNT\SYSTEM32
\CONFIG

Administrators: Full Control
Creator Owner: Full Control
Everyone: List
System: Full Control

\WINNT\SYSTEM32
\SPOOL

Administrators: Full Control
Creator Owner: Full Control
Everyone: Read
Power Users: Change
System: Full Control

WINNT\COOKIES

Administrators: Full Control

\WINNT\FORMS

Creator Owner: Full Control

\WINNT\HISTORY

Everyone: 
Special Directory Access ­ Read, Write and Execute Special File Access ­ None

\WINNT\OCCACHE

\WINNT\PROFILES

System: Full Control

\WINNT\SENDTO

   

 \WINNT\Temporary Internet Files

  

Tabel 3: Liste over Permissions for kritiske Operativ System Filer.

\Boot.ini, \Ntdetect.com, \Ntldr

Administrators: Full Control
System: Full Control

\Autoexec.bat, \Config.sys

Everyone: Read
Administrators: Full Control
System: Full Control

\TEMP directory

Administrators: Full Control
System: Full Control
Creator Owner: Full Control
Everyone: Special Directory Access ­ Read, Write and
Execute; Special File Access ­ None

TABLE 4: Audit disse Event Options.

 Log on/Log off

Tracks local and remote logons

File and Object Access

Logs file, directory, and printer access (files and folders must reside on an NTFS partition if you want to enable security logging, then use NT Explorer to select auditing for the individual files and folders you want tracked)

User and Group Management

Logs any created, changed, or deleted user accounts or groups; any renamed, disabled, or enabled user accounts; and any set or changed passwords

Security Policy Changes

Logs changes to user rights or audit policies

Restart, Shutdown, and System

Logs shutdowns and restarts of the local system and system-related events

Process Tracking

Logs program activation, handle duplication, indirect object access, and process exits

TABLE 5: Privilegier der hjælper med til at opdage Account Tampering

Bypass traverse checking

Everyone

Debug programs

Administrators

Create a token object

No one

Replace process level token

No one

Generate security audits

No one

Back up files and directories

Administrators and backup operators

Restore files and directories

Administrators and backup operators

 

Alle disse permissions kan kontrolleres med Explorer eller med programmet CACLS fra Microsoft Windows NT Server 4.0 Resource Kit. Der findes også trediepartsværktøjer, f.eks. Somarsoft's DumpACL (kan hentes fra http://www.somarsoft.com ), disse bør dog altid anvendes med forsigtighed. Alle kritiske permissions bør kontrolleres jævnligt.

Trin 9: Secure NT Services

Adskillige netværks services må betegnes som værende usikre i forbindelse med åbne net som Internettet. Det er især vigtigt at overveje at disable/disconnecte/
unbinde Serielle COM porte (dialup adapters) hvis der er brug for Remote Access Service (RAS) for Internet eller inbound dial-up access. Hvis det kan lade sig gøre bød disse tjenester ikke tilbydes, skal der være adgang for eksterne brugere bør man anvnede  Virtual Private Networking (VPN) under brug af Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP). 

Der bør aldrig være forbindelse fra det interne net til det netkort, der har forbindelse med Internettet, som minimum skal server bindings til dette kort disables. Følgende standard services bør man undgå at bounde til  det netværkskort, der håndtere Internettet: Alerter, Clipbook Server, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Windows Internet Naming Service (WINS), Directory Replicator, Messenger, Network Dynamic Data Exchange (DDE), Network DDE DSDM, Schedule, Simple Network Management Protocol (SNMP), og simple TCP/IP services. Forsøg altid at undgå FTP service. Denne service sender brugernavn og password i klart sprog over nettet.

Kort sagt "anvend hellere for få services end for mange". Dette kunne f.eks. være: Event logs, NT LAN Manager (NTLM) Security Support Provider, Remote Procedure Call (RPC) Service, og Web Service, netkortet installeret med default services og WINS clientens binding disablet.

Trin 10: Håndtering af Administrator og Guest Accounten

Beskyttelse af administrator accounten er en meget væsentlig ting, da en hacker med denne account kan gøre megen skade. Det første man bør gøre er at lave det, for den daglige administration nødvendige, antal kopier af den indbyggede administrator accound. Herefter omdøbes denne, alle permissions og rights fjernes og det længst mulige password med store og små bogstaver, tal og specialtegn sættes. Grunden til dette er at selv om denne accound omdøbes, har den det samme SID nummer på alle maskiner (defauld sat af Microsoft) så gode hackervæektøjer kan finde den, selvom den hedder noget andet. Til sidst kan man skabe en almindelig bruger-account ved navn Administrator, uden permissions og rights og med et godt password, hermed har man givet hackerne et objekt at arbejde med, der alligevel ikke vil fører nogle vegne og man får tid til at identificere angrebet i logfilerne.

Guest accounten skal disables. På et sikkert system kan gæster kun accepteres hvis den ansvarlige administrator har styr på identiteten af alle brugere. 

Trin 11: Activate Screen Savers

Windows NT screen-saver har en indbygget password funktion der betyder at man skal kende passwordet for at kunne få adgang til maskinen, når først screen-saveren er gået igang. Denne funktion bør man anvende på alle maskiner i netværket, især servere. Servere bør aldrig stå med en bruger logget på, især ikke når denne bruger ofte har administratorrettigheder (hvem skulle ellers arbejde på serveren). Brug altid den blanke screen-saver på servere, der ikke er nogen grund til at bruge CPU kraft på en grafisk screen-saver på en maskine, der alligevel er låst inde. 

Trin 12: Slå automatisk generering af 8.3 navne fra

NTFS kan auto-generere 8.3 navne til brug for bagud kompartabilitet med 16-bit applikationer. Dersom der ikke bør bruges 16-bit applikationer på en sikker Web server, kan dette roligt slås fra, det giver også en performance forbedring. Det gøres således:

Hive

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

Key

\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Name

NtfsDisable8dot3NameCreation

Type

REG_DWORD

Value

1

 Trin 13: Beskyttelse af Registreringsdatabasen 

Alt konfigurations og initialisations data opbevares i  NT Registreringsdatabase. De fleste processer skaber og modificere deres egne keys, og alle keys kan modificeres med Registreringsdatabase editoren. Da det i NT's default konfiguration er muligt at modificere Registreringsdatabase fra en remote location, bør man gøre noget for at begrænse denne adgang. Dette gøres ved at oprettes følgende registry key:(Husk backup) 

Hive

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

Key

\CurrentControlSet\Control\ SecurePipeServers

Name

winreg

De security permissions der sættes på denne key, definere hvilke brugere og groups der har remote accesse til Registreringsdatabase. Som standart defineres denne key ikke på NT Workstation ligesom der ikke er andre begrænsninger. NT Server standart indstillinger tillader kun administratorgruppet at lave remote access til Registreringsdatabase, man bør også dog fjerne denne tilladelse.

Trin 14: Sikring af Event Loggen.

Som standart tillader NT både guests og anonymous brugere at se System- og Applications Log. Security Loggen er som standart skjult for guest mens den kan ses af brugere der har Manage Audit Logs user rights. 

 

Hive

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

Key

\CurrentControlSet\EventLog\Log Name

Name

RestrictGuestAccess


For at begrænse anonymous og guest adgang skal key værdien for hver log sættes til 1. Husk at serveren skal rebootes for at ændringerne virker. Husk også at sætte user access permissions på denne nøgle, så kun administratorer kan ændre den tilbage

Trin 15: Begræns Anonymous Network Access til registreringsdatabasen

SP3 for NT 4.0 indeholde en sikkerhedspatch, der begrænsede anonymous (null session) logons der connecter til en specifik named pipes.

 

Hive

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

Key

\CurrentControlSet\Services\LanManServer\ Parameters

Name

NullSessionPipes  (type REG_MULTI_SZ)

Læs Microsoft's Support Online artikle "Can No Longer Access the Registry With Null Sessions"

 (http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q143/1/38.asp

hvor alle detaljer om denne ændringer findes.

Step 16: Skjul brugernavnet på den sidste bruger, der var logget på maskinen

Som standart vil brugernavnet på den sidste bruger der var logget på maskinen stå i brugernavnsfeltet på logon boksen. Dette er selvfølgelig meget bekvent for den b ruger, der ofte logger på den samme maskine, men da brugernavnet udgør 50 % af sikkerheden i et bruger/password system giver det en lavere grad af sikkerhed. 

Hive

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

Key

\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon

Name

DontDisplayLastUserName

Type

REG_SZ

Value

1

Step 17: Disable Caching Logon Credentials

Som  default, cacher NT logon credentials fra den sidste bruger, der var logget på. Dette betyder at en bruger kan logge på selvom systemet er disconnected fra netværket eller domain controlleren ikke er til rådighed. Selvom serveren stilles op i en separat workgroup bør dette gøres for at være helt sikker, ligesom det bør foretages på alle workstations i domænet. 

Credential cachen er beskyttet men denne mujlighed skal disables hvis der ønskes høj grad af sikkerhed.

 

Hive

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

Key

\Microsoft\Win-dowsNT\CurrentVersion\Winlogon

Name

CachedLogonsCount

Type

REG_DWORD

Value

0

Trin 18. Fjern Shutdown knappen fra logon dialogboksen

Sær nedenstående værdier i registreringsdatabsern for at fjerne  shutdown optionen ved logon. 

Hive

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

Key

\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon

Name

ShutdownWithoutLogon

Type

REG_SZ

Value

0

Trin 19: Begræns Anonymous Lookup

NT har en feature der tillader anonymous users at se domain usernames og count share names. For at begrænse denne mulighed sæt følgende ændring i registreringsdatabasen.

 

Hive

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

Key

CurrentControlSet\Control\LSA

Name

RestrictAnonymous

Type

REG_DWORD

Value

1

 

Trind 20 Fjernelse af OS/2 og POSIX

Fjern følgende subsystems i registreringsdatabasen 

 

Hive

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

Key

\Microsoft\OS/2 Subsystem for NT

Action

Delete all sub keys

 

Hive

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

Key

\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment

Name

Os2LibPath

Action

Delete Os2LibPath key

Hive

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

Key

\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems

Action

Delete Optional, Posix and OS/2 keys

Herefter fjernes \winnt\system32\os2 Mappen og alle undemapper. Serveren skal rebootes før ændringerne virker.  

 

Trin 21: Fjern standart Administrator og Net Shares (system shares)

Windows and DOS viser ikke system og administrative shares, der ender på ($) . Denne metode kan selvfølgelig bruges til at lave shares der ikke kan ses af den almindelige bruger, men alle standart shares er kendte og kan bruges til at lave ulykker med, disse bør derfor fjernes. 

Default administrative shares kan ikke fjernes ved at "unshare" dem og en sletning af dise shares vil kun fjerne den til næste reboot. Hvis disse muligheder skal fjernes permanent skal følgende ændringer sættes i registreringsdatabasen.

Hive

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

Key

CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

Name

AutoShareServer (server) AutoShareWks (workstation)

Type

REG_DWORD

Value

0

 

Trin 22: Gennemfør System Audits

Auditing er nødvendigt hvis man vil opdage de seriøse sikkerhedsbrud før de udvikler sig til noget alvorligt. Følgende bør som minimum auditeres 
             - failed logon forsøg
             - failed forsøg på access til sensitive data              - ændringer af security settings. 
Man kan også auditere 
             - succesfulle logons 
                    - successful use of user rights
                    - user and group management
             - security policy changes
             - system restart og shutdown 


System auditering startes sådan:

  1. Log on som Administrator (med administratorrettigheder) 

  2. klik Start, vælg Programs, Administrative Tools, User Manager.

  3. Klik Policies menu, og vælg Audit.

  4. klik Audit These Events.

  5. Vælg de  options du ønsker at bruge. (Table 4 lister de rådige optioner).

  6. Klik OK for at lukke dialog boksen.

  7. File and directory auditing skal sættes på de individuelle egenskaber (properties).

Step 23: Audit Base Objects

Auditing af base objects øger graden af beskyttelse fordi følsom object access logges i event loggen. However, you can't start generating audits just by setting this value; the administrator must turn on auditing for the Object Access category in User Manager. This setting tells the Local Security Authority (LSA) that it must create base objects with a default system audit control list. To audit base system objects, use the AuditBaseObjects entry (type REG_DWORD and data value of 1) in the HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\
Control\
Lsa Registry key.

 

Hive

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

Key

\CurrentControlSet\Control\Lsa

Name

AuditBaseObjects

Type

REG_DWORD

Value

1

Step 24: Audit Privileges

By default, the system includes certain privileges that you can't audit, even when you turn on privilege auditing. NT leaves these privileges disabled to control audit log growth. However, you can audit these privileges if you want to detect account tampering. Table 5 lists these privileges and default assignments. Auditing the first item in Table 5 won't provide you with any useful information because it's a privilege granted to everyone. Regarding item 2, only programmers can debug programs. Item 3, item 4, and item 5 are highly sensitive rights, and should not be granted to any user or group unless absolutely necessary. Item 6 and item 7 are used during normal system operations. To audit these privileges, you can use the FullPrivilegeAuditing entry (type REG_BINARY and data value of 1) in the HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\
Control\
Lsa Registry key.

Hive

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM

Key

\CurrentControlSet\Control\Lsa

Name

FullPrivilegeAuditing

Type

REG_BINARY

Value

1

Step 25: Enable TCP/IP Filtering Security

As a final step to secure my system, I employed the built-in TCP/IP filter. I shut down all ports except port 80 for the intrusion test, which made the task quick and easy. If you're planning to use the TCP/IP filter and you have FrontPage, PPTP, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol (POP) mail, or other Internet services, you'll need to open the associated ports so that those services can work correctly. To activate TCP/IP filtering, go to Control Panel and open the Network applet. Select the Protocols tab and view the TCP/IP protocol properties. Click Advanced on the IP Address tab, and select the Enable Security check box. Click Configure, and select all three Permit Only options (i.e., TCP ports, Internet Control Message Protocol--ICMP ports, and User Datagram Protocol--UDP ports). This selection will activate filtering for all three packet types. Click Add under TCP ports, and add port 80 for the Web server. Open any other ports you need to open.

When you enable ICMP and UDP ports (by selecting the Permit Only options) without adding ports, NT will not accept any of these packet types, effectively blocking almost all system traffic. (The system will still respond to ping packets.)

Some Sound Advice
Most of the modifications I made to my system addressed network access. However, you can modify your system further to strengthen overall security. For instance, you can employ system keys that are part of SP3, or use two or more network cards (one for internal private use and one for Internet public use) and bind only certain services to the internal private cards to ease administration. Most important, you must consistently monitor event logs and clear or save them. Thus, you need to set an acceptable log size and keep sufficient log records so that no logs roll off before you inspect them.

To adjust your log properties, open Event Viewer and select Log Settings from the Log menu. A dialog box in which you can make your adjustments will pop up.

If you want to examine the list of security issues that have surfaced with NT and other BackOffice products over the last year or so, or learn more about NT security, visit my Web sites at http://www.ntsecurity.net and http://www.ntshop.net.

On my installation, I used the built-in TCP/IP filtering security to disable all ports except port 80 so a tool like RedButton couldn't contact the NT system. I also used a shortcut to obscure the Administrator account. This shortcut can work for you if you're certain you won't expose non-Internet service ports (e.g., port 137, port 138, and port 139 for NetBIOS) in the future.

Trin 26 Firewall beskyttelse

 

Trin 27 fysisk sikkerhed

informationerne i denne artikel stammer fra flere forskellige kilder, f.eks. bogen Internet Security with Windows NT (Duke Press at http://www.dukepress.com), Microsoft Technet (http://www.microsoft.com/technet/security) og artikler i forskellige magasiner.

 

Læs også disse serier

Søgemaskineoptimering
Søgemaskinepositionering
Webpromotion
IT sikkerhed

Hacking

 


Kontakt Os

Bufferzone.DK
C.F:Richsvej 90
2000 Frederiksberg
Denmark

e-mail
info@bufferzone.dkZones

- GraficZone
- ScriptZone
- LinkZone
- BannerZoneFocusZones

- webpromotion
-
søgemaskineoptimering
-
søgemaskinepositionering
- IT sikkerhed

- SEO
- Hacking

Copyright 2006 BufferZone.dk. All Rights Reserved.
Legal Stuff, BufferZone dedication, Testimonials, Privacy Policy. 
Sikker opsætning af IIS Sikker opsætning af IIS Sikker opsætning af IIS Sikker opsætning af IIS Sikker opsætning af IIS