Forside   Profil    IT sikkerhed    Søgemaskineoptimering    Reference    Ressourcer

 

Midlertidige links: vidensbank

Web Promotion

Sådan skriver du til søgemaskinerne.

Indholdet i et web site er af meget stor betydning for søgemaskinerne, faktisk den faktor der betyder mest af all og indhold betyder i denne sammenhæng tekst, fordi det er det søgerobotterne kan læse.

Det man er nødt til at forstå er at søgemaskinerne ikke læser indholdet som vi mennesker gør, de indsamler indholdet og behandler det matematisk med det formål at kunne identificerer hvilke søgeord der er relevante for denne side og dermed kan man i princippet skrive indhold, der af søgemaskinerne opfattes som godt og indholdsrigt, men som for mennesker er det rene volapyk.

Sådan finder en søgemaskine principielt sidernes relevante søgeord.

Det kaldes tekst indeksering og foregår ved at søgemaskinen først henter sidens tekst for at behandler det med det formål at kunne lave en liste med relevante indholdsord (begrebet indholdsord, er det samme som søgeord, men vi ser ny tingene fra søgemaskinens side). Det er klar at at den enkelte søgemaskine har sin helt særlige måde at lave tekst indeksering på, forskellige parametre bruges og vægtes forskelligt, men grundlæggende gøres det således:

1. Først smides alle kendeord, forholdsord, og bindeord væk.
2. Herefter smides alle Almindelige verber (ved, se, gøre, være, have) væk.
3. Herefter smides alle stedord væk.
4. Dernæst smides alle almindelige tillægsord (stor, sen, høj) væk.
5. Derefter smides alle fylde ord (derfor, alligevel, imidlertid) væk.
6. Så smides alle ord der forekommer i alle (de fleste) dokumenter væk.
7. Endeligt smides alle ord der kun forekommer en gang eller/og kun i et dokument væk.

Det er klart at denne ret voldsomme sortering vil resulterer i at ganske få ord er tilbage, hvilket er det præcise formål, jo mere præcist denne frasortering kan gøres jo mere relevante vil søgeresultaterne blive.

Det at skrive optimeret

At kunne skrive optimerede tekster er en kunstart, som ikke mange mestre. Det handler nemlig om andet og mere end at kunne skrive en tekst der lander med en god placering i søgemaskinerne for relevante søgeord

At kunne skrive optimeret handler selvfølgelig dels om placering, men det handler også om konvertering. Om at kunne skrive sådan, at den tekst der er optaget på søgemaskinens resultat side for et givent søgeord, er sådan formuleret at brugerne trykker på vores link i stedet for linket over/eller under. Og det handler om at vores sider dels er formuleret sådan at brugerne læser teksten og får lyst til at læse andre sider på vores site og ender med at købe vores vare, bestille vores tjenester, kontakte os for tilbud, eller hvad det nu er vi tjener vores penge ved.

Der er med andre ord tale om både og. Nogle gange handler det om at lave det bedste kompromis, men endnu bedre er det hvis man kan opnå at der ikke er tale om et kompromis og at teksten ender med både at indeholde de rigtige indholds-/søgeord, i de rette mængder og med de rigtige placeringer og samtidig er let læselig og interessant.

Praktiske råd

1. Start med at planlæg dit indhold. Du tager udgangspunkt i din søgeordsanalyse, Læs her artiklerne Søgemaskineoptimering Før vi begynder og Søgemaskineoptimering - Sådan finder du de vigtige søgeord. Hvis du allerede nu kan lave en logisk opdeling af dit indhold i overordnede søgeord og lave en liste med artikel overskrifter, så er du godt hjulpen. 

2. Tag udgangspunkt i det enkelte søgeord. Lav en liste over de forskellige former ordet kan have, forskellige tider og forskellige beslægtede ord. Undersøg og lav en liste over hvilke ord søgemaskinerne forbinder semantisk med søgeordet. I google gøres det med ~ (kaldes en tilte) søgning (prøv som eksempel at søge med ~inkjet og se at ordet epson er semantisk forbundet med inkjet). Se på hvilke andre søgeord der har forbindelse med ordet.

3. Kik på søgeordsanalysens søgesætninger og lav en liste over disse. Din søgeordsanalyse vil givet have peget på et antal specifikke sætninger, der indeholder dit vigtige søgeord og som bruges meget. Overvej her om nogle af sætningerne er så gode at du skal have flere forskellige artikler optimeret til hvert enkelt søgesætning, er det tilfældet så opdater din indholdsplan.

4. Skriv første udkast til artiklen hvor vægten ligger på at lave en god artikel med det indhold og de informationer brugerne har brug for. Det er klart at søgeordene og optimering gerne må ligge i baghoved, men hovedvægten bør ligge på at lave en god og læseværdig artikel. Vær opmærksom på artiklens længde. Bliver den længere end f.eks. denne artikel bør man overveje at dele artiklen i to eller tre dele hvis det falder naturligt.

5. Optimer teksten med søgeordene som den væsentligste faktor. Optimeringen inkluderer både tekstens formuleringer, struktur og ordvalg. Det drejer sig primært om at få søgeordet og heraf afledte ord ( se punkt 2.) til at optræde tit og prominent i teksten, uden at teksten bliver vrøvl.

Kik på dine formuleringer. Kan du omskrive sætninger så søgeordet kommer først i sætningen og først i afsnittet. Kan du indføje/tilføje sætninger eller afsnit, så søgeordet forekommer flere gange.

Kik på artiklens struktur. Kan du indføje/tilføje flere overskrifter (med brug af H1, H2 osv. tags) hvor søgeordet indgår, gerne som det første ord. Kan du fremhæve søgeordene i nogle af afsnittene, kan du evt. indsætte (gerne små og ikke for mange) relevante billeder og illustrationer i artiklen.

Kik på artiklens placering i sitets struktur. Kan du linke til andre artikler i sitet, med søgeord som den aktive del af linkteksten og er der artikler i sitet der med relevans kan linke til denne artikel, ligeledes med søgeord som den aktive del af link teksten. Kik på teksten og se om du evt. med relevans kan skrive skrive afsnit eller sætninger der giver mulighed for at linke til andre artikler eller for andre artikler at linke til denne. Overvej om der er fremtidige planlagte artikler der bør linkes til/fra og forbered dette. Overvej om artiklen kunne give anledning til at skrive mere indhold og flere artikler og tilføj disse til planen.

kik på muligheden for at linke fra artiklen til andre sites. Hvem du linker til siger meget om hvilket tema din artikel ligger inden for. Søg med artiklens søgeord i de forskellige søgemaskiner for at finde relevante sites at linke til. Hvis du kan finde et autoritativt site for dine vigtige søgeord, så skal du linke til disse sitet. Undlad helt at linke til sites der ikke ligger inden for artiklens tema

6. Søgemaskineoptimer din artikel uden for eget site. Er artiklen relevant for andre websites at linke til. Læs her artiklen Søgemaskineoptimering - De vigtige links hvor det bl.a. beskrives at artikler kan være skrevet netop med det formål at skaffe links fra andre sites. Artiklen kunne måske også bruges som svar i forskellige spørgsmål og diskussioner i fora rundt omkring på nettet.

7. Lig artiklen væk et stykke tid, gerne til efter du har skrevet andre artikler, tag den så frem igen og læs den højt for dig selv. Hvis du kan gøre dette uden at det lyder fjollet og får dig til at grine eller tænke "hvad mener jeg her" så er artiklen som udgangspunkt i orden. Overvej når du nu har artiklen fremme og der skal tilføjes indhold, rettes indhold, linkes til andre eller om andre nye artikler kan linke til denne.

8. Kontroller placeringen i søgemaskinerne og i de forskellige værktøjer der er til rådighed, se f.eks. i Google Webmasters tool, om der skulle være links der fejler, prøv med en site: søgning at se om artiklen er fundet af søgemaskinerne og se i din besøgsstatistik om artiklen faktisk læses

 

Læs mere om søgemaskineoptimering her:

Søgemaskineoptimering - Før vi begynder
Søgemaskineoptimering - Sådan finder du de vigtige søgeord
Søgemaskineoptimering - Optimering af en side til et ord.
Søgemaskineoptimering - De vigtige links
Søgemaskineoptimering - Selvmord, selvmål, selvhenter

Søgemaskineoptimering - Skriv indhold til søgemaskinerne
Søgemaskineoptimering - Tilmelding til søgemaskiner.
Søgemaskineoptimering - På en ny måde

Søgemaskineoptimering - Forudsætninger for succes
Søgemaskineoptimering - Når du er nødt til at redesigne dit site

Søgemaskineoptimering - Frequently Asked Questions
Søgemaskineoptimering - via tema

Læs også disse serier

Søgemaskineoptimering
Søgemaskinepositionering
Søgemaskinemarkedsføring
Webpromotion
IT sikkerhed

Hacking
Google
SEO - Blackhat Teckniques
 


Kontakt Os

Bufferzone.DK
C.F:Richsvej 90
2000 Frederiksberg
Denmark

e-mail
info@bufferzone.dkZones

- GraficZone
- ScriptZone
- LinkZone
- BannerZoneFocusZones

- webpromotion
-
søgemaskineoptimering
-
søgemaskinepositionering
- IT sikkerhed

- SEO
- Hacking
- Google

Copyright 2006 BufferZone.dk. All Rights Reserved.
Legal Stuff, BufferZone dedication, Testimonials, Privacy Policy. 
Skriv indhold til søgemaskinerne - bufferzone.dk Skriv indhold til søgemaskinerne - bufferzone.dk Skriv indhold til søgemaskinerne - bufferzone.dk Skriv indhold til søgemaskinerne - bufferzone.dk Skriv indhold til søgemaskinerne - bufferzone.dk