Forside   Profil    IT sikkerhed    Søgemaskineoptimering    Reference    Ressourcer

 

Midlertidige links: Ekspertise og vidensbank

Søgemaskineoptimering

Søgemaskineoptimering på en ny måde

 

Det er næsten altid sådan, når en virksomhed, en forening eller en enkeltperson skal have lavet en hjemmeside, at man får fat i en web programmør, en hjemmeside designer eller en anden form for kodenørd. og det er i og for sig naturligt nok, vi skal have lavet en hjemmeside, hvem kan det.

Og sådanne kode, hjemmeside, design folk, de tænker naturligvis i kode og design baner. Hvad skal sidernes grafiske udtryk signalerer, hvilken funktionalitet skal vi have, hvordan synliggør vi navigationen og hvilken teknisk løsning skal vi vælge, alt sammen naturligt, hvis man enten ikke tænker nærmere over det eller hvis man tilgår opgaven med en teknisk baggrund. Man kunne dog tage et andet udgangspunkt og det er det denne artikel handler om.

Ny synsvinkel.

For at kunne synliggøre en ny synsvinkel, er vi lige nødt til at have den traditionelle måde at tænke på klar. Når man kikker på de fleste hjemmesider i dag, så er de designet med en forside, hvorfra alt navigation i sitet udspringer. Hele sidens struktur et tænkt udfra at folk kommer ind via forsiden og så navigerer ud fra denne og skal de andre veje gennem sitet, så skal de tilbage til forsiden. Hele diskussionen om dybe links og mange virksomheders modvilje mod disse er et udtryk for vanetænkning og en traditionel tilgang til web design. Vi kunne kan de denne type web design for varehusmodellen.

Hvis vi skal tage varehusmodellen op til revision, så skulle vi måske i første omgang lige vurderer om det overhoved er nødvendigt. Dette kan vi gøre ved at besvare nogle relativt enkel spørgsmål for os selv. Spørgsmålene kunne lyde således

Når du kikker i dine bookmarks, hvor mange af dem er så med ene og alene fordi sitets design er lækkert og enestående

Når du kikker på hvilke sites du besøger jævnligt, hvor mange af den besøger du så ene og alene for at nyde designet

Når du søger i en søgemaskine, er det informationer og oplysninger du efterspørger, eller er det den oplevelsen designet og brugervenligheden kan give dig

Ovenstående skal ikke opfattes som en opfordring til at lave grimme, dårligt designede, besværlige og uoverskuelige web sites, men blot en opfordring til at bruge en anden synsvinkel. Dette fortsætter vi med her

Kunden har altid ret.

Kunden har altid ret, og det er kunden der skal have varen leveret, man kunne derfor argumenterer for at web designet burde have fokus på kunderne og hvad de efterspørger af informationer, i stedet for hvad den valgte web designer synes og mener der skal med. Man kunne argumenterer for at lade kundernes informationsbehov styre strukturen i web sitet, i stedet for at gøre ligesom alle de andre. Vi kunne kalde denne model for Markedspladsmodellen, hvor der er mange indgange til informationerne, og hvor vi har forsøgt at grupperer disse informationer, så de komplementerer hinanden og så kunden naturligt føres fra den ene til den anden.  

Tag udgangspunkt i en søgeordsanalyse.

Søgeordsanalyser tager netop, hvis den laves ordentligt, udgangspunkt i hvad brugerne faktisk efterspørger af informationer på nettet. Søgeordsanalysen opstiller ikke blot en række enkelt ord som brugerne søger med i søgemaskinerne. Hvis søgeordsanalysen gennemføres helt i bund, så giver den også kombinationer af ord, sætninger og forskellige muligheder med de enkelte søgeord i centrum. Læs her artiklen Søgemaskineoptimering - Sådan finder du de vigtige søgeord der beskriver søgeordsanalysen i detaljer.

Når søgeordsanalysen er færdig vil det oftest være muligt at gennemføre en eller anden form gruppering af disse søgeord i logiske grupper, og oftest også opstille en prioritets-orden, med de helt generelle søgeord for oven og de meget specifikke søgesætninger til sidst. Det vi gerne skulle kunne se for os, er de logiske informationssammenhænge der findes i vores branche og hvis vi er heldige, så er det også muligt at identificerer nogle mulige informationssammenhænge, som vi kan lade være styrende for den måde vi organiserer vores informationer og dermed for den struktur vores web site bør have. 

Et eksempel kunne illustrere hvad jeg mener.

Hvis vi f.eks. laver en søgeordsanalyse for et IT sikkerhedsfirma, så kunne vores søgeordsliste bl.a. indeholde ordene:

IT sikkerhed, Netværkssikkerhed, sikring af PC, sikring af servere, hacking, Firewall, intrusion detection, osv osv.

Vi ser nogle generelle søgeord, som f.eks. IT sikkerhed og hacking og nogle mere specifikke som sikring af pc og so nogle der ligger derimellem. Disse søgeord kan nu omformes til artikler der så grupperes sammen så der opstår naturlige informations flow. Det kunne f.eks. se således ud

Hacking! hvordan gøres det ---- Hvem er hackeren ----- Sådan opdager du hackerne i dit net ----- Firewall konfiguration, sådan holder du hackerne ude.

IT sikkerhed helt generelt ---- Firewall hvad er det----- Firewall konfiguration, sådan holder du hackerne ude---- Intrusion Detection ---- Intrusion pervension.

Netværkssikkerhed ---- Sådan sikre du dine servere ---- Sådan sikre du dine arbejdsstationer ---- Sådan opdager du hackerne i dit net ---- Hvem er hackeren.

Ovenstående tænkte eksempel tjener to formål, dels at illustrer informations sammenhængen ned gennem strukturen, men også, måske især, sammenhængen på tværs af strukturen. Det væsentlige er at artiklerne er optimeret til søgeordene, så de findes på de for sitet væsentlige søgeord og at de første artikler i hver streng er optimeret til et godt og givende søgeord.

Nu kan vi tale struktur.

Når vi nu har forholdt os til informationssammenhængen i sitet, vil vi også kunne sige noget om strukturen. Det er klart at et web site også indeholder informationer, som kunderne ikke nødvendigvis søger efter i en søgemaskine. Det kunne være kontakt informationer, det kunne være juridiske ting, f.eks. ansvarsfraskrivelse, copyright og andet. Disse ting skal selvfølgeligt være tilgængelige, men informationerne skal kunne tilgås naturligt og i en naturlig sammenhæng, dette bør være styrende for hvordan navigationen i sitet udføres

Den interne Linkstruktur
Det er klart at indholdet er væsentligt for at tingene skal lykkedes, præcist hvordan du skriver dette indhold kan du få nogle tips til i artikler Søgemaskineoptimering - Skriv indhold til søgemaskinerne men de interne links er dem der giver strukturen og dermed bevægelses- logikken inden for sitet. Den interne struktur fastlægges ud fra ovenstående analyse og den præcise formulering og placering af de enkelte links bør testes, så den optimale kombination findes. Grundlæggende bør du have tre forskellige links i dit site.

Først er der de helt traditionelle Menu Links som typisk findes i vandrette menuer foroven i sitet, som formalialinks, dvs. copyright, ansvarsfraskrivelse osv. i bunden af sitet, og forskellige former for navigations og andre links i siderne. Disse links er typisk standard links, der findes på alle siderne og derfor må betragtes som en fast del af designet. Hvis det er muligt at linke til de samme faste elementer fra indholdet, skal man ikke holde sig tilbage.

Hernæst er der hvad man kunne kalde Struktur Links. Disse links danner de naturlige veje gennem informationerne og er dermed den struktur der grupperer indholdet. Det bør være tydeligt hvilke links der høre sammen og de bør være udformet og formuleret således at helheden er tydelig. Hvis man kan opnå at brugeren allerede inden han/hun læser den første artikel allerede kan se at han/hun med fordel kan læse hele serien, har men opnået meget.

Nogle gange er indholdet så omfattende, at man kan opdele det, så linkene kommer til at hedde del 1, del 2, osv. husk at links skal have søgeord som den aktive del af linkteksten, hvorfor de skal hedde mere end blot del 1. Når du har lavet dine struktur links, så følg op i din statistik så du kan se om brugerne faktisk følger disse links i den rækkefølge du havde tænkt eller der er noget der falder naturligt på en anden måde end den tiltænkte.

krydslinks er den sidste type af links. disse links går på kryds og tværs mellem de forskellige informationssammenhænge og artikler. helt generelt bør du linke til andre artikler i dit site hver gang der er en naturlig anledning til det. Du kan finde flere eksempler på den slags links i denne artikel, hvor der linkes til andre artikler. Disse links er meget vigtige, både for brugernes oplevelse, men også af optimeringsgrunde. En side der kun har en anden side der linker til sig, betragtes ikke som væsentlig af søgemaskinerne. Det er klart at eksterne links tæller meget i denne sammenhæng, men interne links er næsten lige så vigtige.

Dine links ud af huset.

Hvem du linker til er meget mere betydningsfuldt end de fleste aner, faktisk er der mange som er forsigtige med at linke ud overhoved, for ikke at videregive linkværdi til konkurrenter. Dette er en dårlig ide, idet dem du linker til siger rigtig meget om hvad temaet for dit site har. Du bør derfor nøje vurdere hvilke sigts du bør og skal linke til for at understøtte dit tema. Især er det væsentlig at linke ud fra artikler, så det er helt tydeligt hvad artiklen handler om.

Omvendt er det også vigtigt at du ikke linker ud til sites der slet ikke har noget med dit site at gøre. hvis du virkeligt vil ødelægge dine muligheder, så skal du linke ud til masser af spam sites, der tilbyder billige lån, vægttabs produkter, viagra, porno, online spil. Det vil på få måneder kunne få dig fjernet helt fra google.

De eksterne Links

Eksterne links, dvs. links til dig fra andre sites er også væsentlige, men noget svære både at opnå og at kontrollerer. Når vi taler markedspladsmodellen er der to forhold der er værd at nævne. Hvis du skriver gode artikler, vil du have større chance for at få andre til at linke til dig. Hvis du laver dit forarbejde ordentligt, så vil du måske oven i købet kunne skrive nogle af artiklerne eller nogle af afsnittene i artiklerne, så de ligefrem ligger op til et specifikt link fra et andet site, fordi de underbygger dette site fornuftigt. Noget andet er at et site der er lavet efter markedspladsmodellen vil have brug for/ligge op til/naturligt fordre dybe links. Jo bedre et link rammer indholdet i dine artikler jo bedre virker det i forhold til markedspladsmodellen. Hvis du vil vide mere om links så læs artiklen Søgemaskineoptimering - De vigtige links og du bør nok også kikke på artiklerne Webpromotion - Doorway sider for dummies. samt Webpromotion - Optimering til google.

Jamen hvad nu med forsiden???

Markedspladsmodellen går ud på at lave masser af indgangsdøre, som vores brugere kan komme ind af, og kan vi lave dem lige så succesfulde som vores forside, så er det selvfølgelig udmærket. Det ændre dog ikke ved det faktum at forsiden er væsentlig og selvfølgelig bør optimeres til vores vigtigste søgeord. Husk i den sammenhæng at en side ikke kan bære for mange søgeord, faktisk er det bedst hvis der kun er 1 og max 4 søgeord på en side og at søgeord skal stå prominent i sidens tekst for at siden kan optimeres til dette søgeord, hvilket sætter visse begrænsninger for hvilke ord en forside kan optimeres til.

Optimering af siderne.

Vores sider skal naturligvis optimeres til de valgte søgeord og hjælp til denne proces får vi ved at gennemføre søgeordsanalysen ordentligt. Ved at have struktureret vores indhold på baggrund af søgeordsanalysen opnår vi, at de vigtige søgeord spredes på indholdstunge sider, der ligger inden for tema og som dermed er relativt lette at optimerer. Samtidig vil markedspladsmodellens analyse resulterer i at der er indholdsmæssig sammenhæng både bredt og dybt, hvilket igen gør at siderne komplementerer hinanden og låner værdi til og hos hinanden.

Det er klart at siderne skal optimeres, det skal alle vores sider. Ved at lave vores søgeords analyse ordentlig, og sprede vores søgeord ud på mange artikler, kan hver side reelt optimeres til et søgeord eller en søgesætning og dermed sikre en bred dækning af vores søgeord. Optimeringen skal se i sammenhæng over hele sitet. For at kunne optimerer dine sider ordentligt kan du læse artiklerne Søgemaskineoptimering - Optimering af en side til et ord. og Søgemaskineoptimering - Selvmord, selvmål, selvhenter.

Andre ting der kan hjælpe

Da markedspladsmodellen i virkeligheden afhænger af en struktureret præsentation af indholdet, der igen er lavet på baggrund af søgeordsanalysen, er navigationen meget vigtig og derfor er alt det man kan gøre for at gøre navigation let og overskuelig en stor fordel. Sitemaps, både grafiske og tekstbaserede, breadcrumbs, nyhedsbreve, RSS feed med mere. Hvis du også kan inddrage dine brugere, både i form at den almindelige dynamik man ser på mange sites og i form at at brugerne skaber indhold eller udbygger indhold, så er det en stor fordel.

Det korte seje træk.

Når det nu drejer sig om at ramme en struktur, der præsenterer det indhold som brugerne efterspørger på en naturlig måde, så brugerne føres fra det ene til det næste, så er det vel nærmest utænkeligt at man skulle ramme rigtigt med alle sine sider og sin bevægelseslogik i første forsøg. Sandsynligvis vil der være noget af der klare sig bedre end andet og der vil være nogle strukturer der ikke virker helt som du havde tænkt dig og der vil måske vise sig strukturer som du slet ikke havde tænkt på i den oprindelige analyse.

Dine logfiler og din web statistik vil efter lidt tid kunne give dig alle svarene hvis du ser rigtigt efter og de vil kunne hjælpe dig med at få acceptabel succes over hele linien.

Fiduser er at man ved at bruge sine log filer fornuftigt, kan rette lidt, optimerer, se virkningen i logfilerne, rette lidt mere, optimerer, se denne virkning og på denne måde skulle man i løbet af et par måneder til et halvt år kunne arbejde sig op så det meste virker.  

Efterfølgende vil der med jævne mellemrum opstå nye muligheder der kan udnyttes og der foregår efter samme princip. Giv den dit bedste bud første gang, optimer dette bud, se virkningen i logfilerne og ret til via små skridt. Du kan læse mere om dette i artiklen Søgemaskinepositionering - 5 minutter om dagen.

Læs mere om søgemaskineoptimering her:

Søgemaskineoptimering - Før vi begynder
Søgemaskineoptimering - Sådan finder du de vigtige søgeord
Søgemaskineoptimering - Optimering af en side til et ord.
Søgemaskineoptimering - De vigtige links
Søgemaskineoptimering - Selvmord, selvmål, selvhenter

Søgemaskineoptimering - Skriv indhold til søgemaskinerne
Søgemaskineoptimering - Tilmelding til søgemaskiner.
Søgemaskineoptimering - På en ny måde

Søgemaskineoptimering - Forudsætninger for succes
Søgemaskineoptimering - Når du er nødt til at redesigne dit site

Søgemaskineoptimering - Frequently Asked Questions
Søgemaskineoptimering - via tema

Læs også disse serier

Søgemaskinepositionering
Søgemaskinemarkedsføring
Webpromotion
IT sikkerhed

Hacking
Google
SEO - Blackhat Teckniques


Kontakt Os

Bufferzone.DK
C.F:Richsvej 90
2000 Frederiksberg
Denmark

e-mail
info@bufferzone.dkZones

- GraficZone
- ScriptZone
- LinkZone
- BannerZoneFocusZones

- webpromotion
-
søgemaskineoptimering
-
søgemaskinepositionering
Søgemaskinemarkedsføring
- IT sikkerhed

- SEO
- Hacking
- Google

Copyright 2006 BufferZone.dk. All Rights Reserved.
Legal Stuff, BufferZone dedication, Testimonials, Privacy Policy. 
Søgemaskineoptimering på en ny måde Søgemaskineoptimering på en ny måde Søgemaskineoptimering på en ny måde Søgemaskineoptimering på en ny måde Søgemaskineoptimering på en ny måde