Forside   Profil    IT sikkerhed    Søgemaskineoptimering    Reference    Ressourcer

 

Midlertidige links: vidensbank

Hacking – Hvorfor hackes der,

Hvad vil de opnå.

Der hackes af mange forskellige årsager og med henblik på at opnå mange forskellige ting. Herunder tages udgangspunkt i hvad hackeren forsøger at opnå, hvad der er hans motivation for at gøre det han gør, for derigennem at forsøge at give nogle bud på hvad man kan gøre for at undgå at blive et offer.

Den nysgerrige rekreative hacker

Den nysgerrige rekreative hacker starter normalt som script Kiddie og kan udvikle sig til en teknisk hacker evt. til en klup hacker, lidt afhængig af hvilket miljø han færdes i og hvordan han udvikler sig generelt. Han motiveres af sit miljø og hacker i hvert tilfælde i starten for adspredelsens skyld. Han har ikke nødvendigvis nået ønske om at gøre skade, han opnår en tilfredsstillelse ved at få succes med et hack og også anerkendelse blandt sine ligesindede.

Den nysgerrige rekreative hacker vil i mange tilfælde intet gøre ved systemet, selve det at han har opnået adgang og kan bevise dette er ofte nok. Nogle gange vil han placerer en tekst besked, til data ejeren eller til andre ligesindede, der "beviser" at han har været der. I yderste konsekvens kan en sådan hacker selvfølgelig komme til at ødelægge noget, men det er ikke målet.

Den tekniske hacker

Den tekniske hacker er drevet af ønsket om at mestre systemerne, at blive dygtig, at opnå viden. Han vil diskuterer emnet indgående med ligesindede og andre, ikke for at opnå status, men for at få så meget viden som muligt. Han er ikke ondsindet, ser intet formål i at ødelægge noget og vil mange gange gerne hjælpe med til at løse de problemer han finder.

Den tekniske hacker vil sjældent efterlade sig mærker og spor, en del af hans motivation er det at han kan omgå alle systemerne, komme ind og ud uden spor. Enkelte gange vil en teknisk hacker dog efterlade beskeder om hackingen, disse vil så være udformet sådan at han ikke kan spores og ofte indeholde vejledninger i hvordan huller lukkes. En virkelig dygtig teknisk hacker, kan udvikle sig til en gost hacker.

 

Pralerøven

Pralerøven er kun interesseret i anseelse og anerkendelse, han er ligeglad med hvordan hacker gøres og hvad konsekvenserne er, bare de er store og synlige for enhver. Han er selv meget synlig i fora og andre steder, hvor han ønsker at give et billede af at hen er en af de virkelig dygtige. Der er normalt et stort element at trusler, både udtalte og uudtalte, i hans adfærd, han er normalt stridbar, har en holdning om alt, der ofte er modsat de fleste andres, og bruger sin hacking som en del at sine diskussioner. "enten indser du at jeg har ret, ellers må du føle".

Pralerøven er normalt ganske destruktiv og går efter de store overskrifter. Han anvender ofte defacinger, hvor web sites ødelægges eller ændres, fordi disse er synlige. Ofte kan man se at flere at den slags hackere defacer hinandens defacinger for at være den der er på og dermed den der score kredit for tingene, ofte vil man kunne opserverer virtuelle slagsmål mellem forskellige grupperinger.

 

Den politiske hacker

Den politiske hacker er, som navnet antyder, politisk motiveret. Når han gør sine ting er det for at fordre en eller anden politisk sag. Angrebene er alle synlige, f.eks. defacinger eller Denial of service angreb, ofte kombineret med andre politiske aktioner og ting der har pressens bevågenhed. En politisk hacker har heller ingen skrupler over at ødelægge ting hvis det tjener et politisk formål. Senest har der været sager, hvor politiske partier, via hacking har søgt at skaffe sig fordele i forhold til andre partier og modstandere.

Den religiøse hacker

Den religiøse hacker har vi set talrige eksempler på under de seneste to Muhammed sager. Man kan på mange måder sammenligne ham med den politiske hacker. Der har primært været tale om defacinger og enkelte forsøg på Denial of service angreb, men ikke endnu noget meget alvorligt, selvom det kan komme. Alle kan blive mål for denne type hackere og spektret af handlinger kan potentielt også udfylde hele spektret

 

Den professionelle hacker

Den professionelle hacker er ham der tjener penge på det han laver, enkelte lever faktisk af det. Han kan enten være en såkaldt gost hacker eller en kriminel hacker, men derer også enkelte professionelle hackere der mere eller mindre lever af deres renomme og tjener deres løn som foredragsholdere, ved at skrive bøger, ved konsulent bistand eller andre tilsvarende ting, et eksempel herpå kunne være den meget kendte Kevin Mitchnik.

Klub Hackeren.

Klup hackeren er lidt et hybrid fænomen. Nogle hackere og tilsvarende typer samler sig i grupper, der har i gennem historien været flere forskellige som f.eks. L.O.D og Cult of the dead cow. De fleste af medlemmerne udføre i dag ikke ret meget hacking og er egentlig mere personligheder på Cyber Punk senen end egentlig hackere. Enkelte gange kan der dog opstå krig mellem forskellige grupperinger, hvor dels forsøger at hacke hinanden og også forsøger at overgå hinanden. Igen er spektret af mål, handlinger og resultater af angrebene ubegrænset.

Den kriminelle hacker.

Den kriminelle hacker kommer i dag primært fra Baltikum, den tidligere sovjetunionen, Kina og Brasilien. Det de mest går efter er kreditkort oplysninger og afpresning af online virksomheder. De udnytter at myndighederne og lovgivningen i deres respektive lande er svare og ikke har ressourcer nok til at gøre noget ved det endnu. De betjener sig af Phishing angreb og anlmindelig hacking til at skaffe kreditkort oplysninger samt DOS og DDOS angreb til afpredsning af f.eks. online spille sites og andre virksomheder der er meget økonomisk afhængige af deres web sites

Hackere, Hacking med mere

Hacking - Hvordan gøres det
Hacking - Hvilke typer findes der
Hacking – Hvorfor hackes der, Hvad vil de opnå.
Hacking - Kendte hackere

Hacking - Hacker emblemet
Hacking - Hackernes værktøj #1. Google
Hacking - Hackernes værktøj #2. Rootkits
Hacking - Hackernes værktøj #3. Sniffer
Hacking - Hackernes værktøj #4. Scanner

Hacking - Tænk som en hacker
Hacking - Via Social Engineering
Hacking - Hacking for Managers, del 1
Hacking - Hacking for Managers, del 2

Gør noget dumt og Hack dig selv
Hvordan hacker man. Den indirekte vej ind

 

Læs også disse serier

Søgemaskineoptimering
Søgemaskinepositionering
Søgemaskinemarkedsføring
Webpromotion
IT sikkerhed

Hacking
Google
SEO - Blackhat Teckniques


Kontakt Os

Bufferzone.DK
C.F:Richsvej 90
2000 Frederiksberg
Denmark

e-mail
info@bufferzone.dkZones

- GraficZone
- ScriptZone
- LinkZone
- BannerZoneFocusZones

- webpromotion
-
søgemaskineoptimering
-
søgemaskinepositionering
- IT sikkerhed

- SEO
- Hacking

Copyright 2006 BufferZone.dk. All Rights Reserved.
Legal Stuff, BufferZone dedication, Testimonials, Privacy Policy. 
Hacking – Hvorfor hackes  bufferzone.dk Hacking – Hvorfor hackes bufferzone.dk Hacking – Hvorfor hackes bufferzone.dk Hacking – Hvorfor hackes bufferzone.dk Hacking – Hvorfor hackes bufferzone.dk