Forside   Profil    IT sikkerhed    Søgemaskineoptimering    Reference    Ressourcer

 

Midlertidige links: vidensbank

Bufferzone

Google Stability index

At Google er den vigtigste søgemaskine i øjeblikket ved enhver der driver eller ejer et web site. Det er Google der leverer størstedelen af vores søgemaskinerelaterede trafik, og den trafik der kommer fra google er i dag mere kvalificeret end fra de fleste andre søgemaskiner på markedet. Vi er som webmastre på godt og ond meget afhængige af a vores placering i google og af hvordan google opfatter vores site.

De fleste web mastre oplever fluktuationer i både placering og trafik fra google. Nye sites bevæger sig mere end gamle men selv gamle sites vil lejlighedsvis opleve ganske voldsomme bevægelser, når Google udruller en ny algoritme eller laver markante ændringer, der til at starte med ikke virker helt efter hensigten. Hvis vi på den ene eller anden måde er afhængige af vores web sites placering i Google, f.eks. i forhold til indkomst i form af besøgende på vores web site, Google Adsens (læs her artikler "Tjen penge med google adsense") eller på anden måde, kan man opleve at indkomsten i en periode dykket til 0 og det er jo ikke alle der kan overleve det.

Google stability Index Number er et matematisk begreb, der kan sige on noget om hvor afhængige vi er af google samt vise om lidt om hvor den afhængighed ligger og også hvad vi kan gøre for at mindske denne afhængighed. Google Stability Index Number er udviklet af Ron Burk, der er en af de meget aktive brugere af forummet på WebMasterWorld . De første tanker om dette index kan læses i posten "Make Insane AdSense Income - And Keep it Stable hvor nedenstående forklaring gives.

Indsamling af oplysninger

Da Google Stability Index er en matematisk udregning, har vi som start brug for nogle begrebet og nogle værdier, som vi kan finde i vores besøgsstatestik.
 

TP (Total pages) er det totale antal sider der er blevet besøgt via fra Google i den periode vi har valgt at kikke på. Dette kaldes også Referals fra Google i for perioden
 

TR (Total Referals) er det totale antal sider der er blevet vist, på dansk er det det totale antal sidevisninger.
 

HP (Half Point) er det mindste antal af sider, hvis sammenlagte antal sidevisninger udgør mindst halvdelen af det total antal sidevisninger. Selvom dette lyder lydt kompliceret, vil et eksempel vise at det i virkeligheden er relativt enkelt. Vi kikker her på en eksempelvis besøsstatestik for bufferzone.dk

/webpromotion.htm                           3 sider
/web-promotion.htm                          3 Sider 
/søgemaskineoptimering.htm               4 Sider
/IT-sikkerhed.htm                             5 Sider
/hacking.html                                   8 Sider
/sitemap.htm                                   10 Sider
/index.htm                                      15 Sider
------------------------------------
ialt                                                 48 sider


Vi ser at TR = 48 visninger

Vi ser at TP = 7 sider.

Vi ser at HP = 2 sider
 

HP udregnes således

TR = 48 og halvdelen af dette er 24 sider.

VI skal så finde det mindste antal sider, der, hvis vi lægger deres sidevisninger sammen, giver mindst 24. index.htm er vist 15 gange og sitemap.htm er vist 10 gange, det giver tilsammen 25 sidevisninger HP er altså 2 sider
 

Google Stability Index Number udregnes
 

Vi kan nu udregne Google Stability Index udfra formlen (HP / TP) * 200, der i vores tilfælde giver:

(2 / 7) * 200 = 57%

Hvad betyder dette så:

Helt grundlæggende er Google Stability Index Number et udtryk for hvor fordelt den trafik vi får fra google er, og dermed også for hvor sårbare vi er overfor ændringer og fejl i googles algoritme.
 

Da hver side kun kan bære relativt få søgeord, hvis de skal virke ordentligt og hvis de skal have ordentlige placeringer for disse søgeord, betyder et lavt stability index number, at vi får størsteparten af vores trafik fra få sider, hvilket igen betyder at vi er relativt afhængige af få søgeord. Dette betyder så at en ændring i googles algoritme, der medfører, at vi taber placeringen for disse meget vigtige sider, vil have meget stor effekt for vores trafik.

Et Google Stability Index number på 100% vil betyde at den trafik du får fra google fordeler sig helt jævnt på de sider google kender, hvorimod en værdi tæt på 0 vil betyde at du har alle dine æg i samme kurv og at du er enormt sårbar.

Begrænsninger og forbehold

Google Stability Index Number er ikke de vise sten og den evige sandhed. Det er klart at derer nogle ting man er nødt til at have i mente når man regner på tingene.

 

  1. Lige som alt andet statistik, bliver resultatet bedst, hvis det statistiske grundlag er stort. Jo længere periode data ersamlet over jo bedre, jo flere sider der er med, jo bedre.
  2. Udregningerne medtager slet ikke web sitets totale antal sider. Det er klart at et lavt Stability Number er et større problem for et web site på 5 sider end det er for et web site på 10.000 sider så det forhold skal holdes op mod resultatet
  3. De økonomiske forskelle på siderne er heller ikke medregnet. Man kunne sikkert sagtens lave et tilsvarende index, der kikkede på den økonomiske sårbarhed. Hvis en relativt stor del af indkomsten kommer fra relativt få sider, så er man selvfølgelig mere sårbar end hvis indkomsten er spredt jævnt på mange sider
  4. Det ligger i et stability index, at det har mest mening for stabile sites. Hvis dit site er meget nyt, eller lige ændret, eller under kraftig modificering, så vil det have mindre mening af udregne et Stability index. At du kontinuerligt ligger nye sider op, er helt naturligt og bør ikke være en hindring.


Hvad bør man så bruge tallene til

google Stability Index Number bør selvfølgelig ikke stå alene, men især ses i sammenhæng med sitets valgte keywords, indtjening og trafikmønster generelt. Selve udregningen af indexet, herunder især opstilling af tabellen til udregning af HP, kan give dig nogle pegepinde til hvor du vil udvikle dit sitet.

Du kunne f.eks. udvikle nogle flere sider, så din spredning blev større. Enten flere sider inden for dine valgte søgeord, eller kikke kritisk på din søgeordsanalyse igen og skriv sider til nye søgeord. læs her artiklerne Søgemaskineoptimering - Sådan finder du de vigtige søgeord Søgemaskineoptimering - Skriv indhold til søgemaskinerne.
  Det kunne også være at du kunne kikke kritisk på de sider du har lavet , og evt gøre noget ved dem, så du kunne tiltrække mere trafik til de sider der allerede er optaget. Dette kunne ske gennem bedre placering, mere interessant indhold eller gennem flere links til hver side. læs artiklerne Søgemaskineoptimering - Optimering af en side til et ord, Søgemaskineoptimering - De vigtige links og Søgemaskinepositionering - 5 minutter om dagen.

Google stability index number kan også sige noget om udviklingen af et web site. Hvis du gør dit arbejde rigtigt, så skulle procentdelen gerne blive større og større, ligesom de elementer der indgår i beregningen gerne skulle ændre sig. F.eks. HP tallet, der i vores tilfælde er 2 skulle gerne stige langsomt efterhånden som flere sider lander mere trafik til sitet. Stability indexet kan også over tid vise noget om de fluktuationer der sker i google, måske kan du se et mønster.

Hvis du driver flere sites, eller har adgang til statistik for flere sites, så kan du sammenligne, både elementerne der bruges til udregningen og selve indextallet. Både for sited der emnemæssigt ikke har så meget med hinanden at gøre og for sites der ligger inden for samme tema, vil sammenligning kunne give god forståelse for tingene

Læs mere om google her:

The Google Quality Score Algorithem
The Google Business Model
Google Webmasters tools
Google Stability index Number
Outsource til google, det er helt gratis

Tjen penge med Google Adsense
Google Analytics
Google Sitemap

 

Læs også disse serier

Søgemaskineoptimering
Søgemaskinepositionering
Søgemaskinemarkedsføring
Webpromotion
IT Sikkerhed
Hacking

Google
SEO - Blackhat Teckniques


Kontakt Os

Bufferzone.DK
C.F:Richsvej 90
2000 Frederiksberg
Denmark

e-mail
info@bufferzone.dkZones

- GraficZone
- ScriptZone
- LinkZone
- BannerZoneFocusZones

- webpromotion
-
søgemaskineoptimering
-
søgemaskinepositionering
- Søgemaskine
  markedsføring

-
IT sikkerhed
- SEO
- Hacking
-Google

Copyright 2006 BufferZone.dk. All Rights Reserved.
Legal Stuff, BufferZone dedication, Testimonials, Privacy Policy. 
Google Stability Inden Number fra bufferzone.dk Google Stability Inden Number fra bufferzone.dk Google Stability Inden Number fra bufferzone.dk Google Stability Inden Number fra bufferzone.dk Google Stability Inden Number fra bufferzone.dk